Fördelar med webben

Apotekets webbutbildningar är framtagna för att fungera i vardagen i hälso- och sjukvården. Utbildningarna är enkla att använda och man kan genomföra dem i sin egen takt, pausa, anteckna, reflektera och repetera kursen så mycket man vill och behöver under 3 månader. Man genomför dem då möjlighet finns – istället för att samlas i en grupp.
Våra utbildare är leg apotekare med gedigen erfarenhet inom ämnesområdet. Vi har mångårig erfarenhet av utbildningar och kvalitetsarbete inom hälso-och sjukvård. Våra utbildningar upplevs därför av deltagare som vardagsnära med stor nytta för det dagliga arbetet.
Testfrågor finns efter varje avsnitt. Efter avklarat kunskapstest med minst 80% rätta svar får man sitt personliga diplom.

För dig som chef

  • Mer tidsbesparande och kostnadseffektivt än traditionell utbildning
  • Medarbetaren kan genomföra utbildningen från vilken dator som helst och när som helst.
  • Du kan följa upp medarbetarnas genomförande av utbildningen
  • Du kan kontinuerligt kompetensutveckla din personal

För dig som medarbetare

  • Utbildningen kan genomföras när och var det passar dig bäst
  • Utbildningen kan pausas, repeteras och genomföras i egen takt
  • Diplom efter genomförd utbildning