Utbildningskatalog

Läkemedelshantering inom öppenvården

Föreskriften HSLF-FS 2017:37

För sjuksköterskor

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inom öppenvården 729 1 795.0 795,00 kr

Läkemedelshantering inom slutenvården

Föreskriften HSLF-FS 2017:37

För sjuksköterskor

Uppspelningstid 2 timmar och 9 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inom slutenvården 728 1 795.0 795,00 kr

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Strokeförebyggande behandling - NOAK och warfarin

För sjuksköterskor

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 589 1 395.0 395,00 kr

Läkemedelshantering inför förnyad delegering

Inkluderar hur du tyder en läkemedelslista

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inför förnyad delegering 588 1 195.0 195,00 kr

Läkemedel och fallolyckor

Minska risken för fall

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 14 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Läkemedel och fallolyckor 587 1 95.0 95,00 kr

Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Köphjälp