Utbildningskatalog

Utbildning inför insulindelegering

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Utbildning inför insulindelegering 1071 1 195 195 kr

Utbildning inför insulindelegering inklusive Apotekets kunskapstest

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Utbildning inför insulindelegering inklusive Apotekets kunskapstest 1070 1 245 245 kr

Grundutbildning i läkemedelshantering

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 1 timme och 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundutbildning i läkemedelshantering 983 1 345 345 kr

Grundutbildning i läkemedelshantering - inklusive Apotekets kunskapstest

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 1 timme och 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundutbildning i läkemedelshantering - inklusive Apotekets kunskapstest 982 1 395 395 kr

Läkemedelshantering inför förnyad delegering

Inkluderar hur du tyder en läkemedelslista

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inför förnyad delegering 588 1 195 195 kr

Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest

Inkluderar hur du tyder en läkemedelslista

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest 1015 1 245 245 kr

Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering

Uppspelningstid 0 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inom slutenvården

Föreskriften HSLF-FS 2017:37

För sjuksköterskor

Uppspelningstid 2 timmar och 9 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inom slutenvården 728 1 795 795 kr

Läkemedelshantering inom öppenvården

Föreskriften HSLF-FS 2017:37

För sjuksköterskor

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering inom öppenvården 729 1 795 795 kr

Läkemedel och fallolyckor

Minska risken för fall

För omvårdnadspersonal

Uppspelningstid 14 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Läkemedel och fallolyckor 587 1 95 95 kr

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Strokeförebyggande behandling - NOAK och warfarin

För sjuksköterskor

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 589 1 395 395 kr

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Köphjälp