Grundutbildning i läkemedelshantering

Grundutbildning i läkemedelshantering

För omvårdnadspersonal | 1 timme och 44 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal inom exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd som eventuellt ska få en delegering av läkemedelshantering från sjuksköterska. Det är en basutbildning som ger grundläggande kunskaper om läkemedel, läkemedelshantering, ansvarsfördelning, vad det innebär att ha en delegering och vilka regler och föreskrifter som styr området. Utbildningen kvalitetssäkrar kunskapen inför en eventuell delegering och är ett stöd i denna process.

Innehåll

 • Ansvar för läkemedel
 • Receptbelagt - receptfritt
 • Hållbarhet och förvaring
 • Administrering av läkemedel
 • Olika beredningsformer
 • Iordningställande av läkemedel
 • Läkemedelslista och signeringslista
 • Narkotiska läkemedel
 • Symptom att vara uppmärksam på
 • Lagar, föreskrifter och delegering
 • Avvikelser och patientsäkerhet
 • Läkemedel och miljö

Delmoment

0. Introduktion till Grundutbildning i läkemedelshantering

Utbildare Farima Jahanbani presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

1. Ansvar för läkemedel

I det här delmomentet fokuserar Farima på ansvarsfördelningen vid läkemedelshantering.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

2. Receptbelagt, receptfritt

I delmomentet berättar Farima om viktiga saker att tänka på när det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

3. Olika men samma

I delmomentet får du lära dig att ett läkemedel kan ha olika namn men ändå innehålla samma ämne. Du lär dig att vara observant på risker med detta.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

4. Hållbarhet och förvaringProva!

I delmomentet får du kunskap om hållbarhet av läkemedel och hur de ska förvaras. Vissa läkemedel ska du skriva öppningsdatum på när du öppnar dem. Hur påverkar temperatur, fukt och ljus?

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

5. Administrering av läkemedel

I delmomentet belyser Farima saker som är viktigt när en patient ska få sina läkemedel. Hon berättar kortfattat om olika beredningsformer och skillnaden mellan att administrera och överlämna läkemedel.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

6. Olika beredningsformer del 1

I delmomentet får du ökad kunskap om läkemedel som intas via munnen. Farima berättar om olika sorters tabletter, kapslar och flytande läkemedel och vad du ska tänka på när dessa läkemedel används. Du får även ökad kunskap om läkemedel som ska andas in genom lungorna.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

7. Olika beredningsformer del 2

I delmomentet tar Farima upp viktiga saker att tänka på när läkemedel ges på olika sätt, exempelvis genom huden, näsan, öronen, ögonen eller ändtarmen.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

8. Iordningställande av läkemedel

I delmomentet berättar Farima om vad iordningställande av läkemedel innebär och på vilka sätt du kan iordningställa läkemedel.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

9. Läkemedelslista

I delmomentet går Farima igenom vad en läkemedelslista respektive en signeringslista är. Du lär dig att läsa och tolka en läkemedelslista och vilka kontroller som du måste göra varje gång som du administrerar eller överlämnar läkemedel. Farima berättar om hur läkemedel kan påverkas av måltid.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 22 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

10. Narkotiska läkemedel

I delmomentet ger Farima exempel på narkotiska läkemedel. Du lär dig att tolka och bokföra narkotiska läkemedel i en förbrukningsjournal.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

11. Symptom att vara uppmärksam på

I delmomentet berättar Farima om biverkningar som kan bero på läkemedel och betonar vikten av att rapportera nya symptom hos vårdtagaren till sjuksköterska.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

12. Lagar, föreskrifter och delegering

I delmomentet tar Farima upp lagar och föreskrifter som styr arbetet med delegering.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

13. Avvikelser och patientsäkerhet

I delmomentet delar Farima med sig av några exempel på fel och avvikelser och förklarar hur dessa ska hanteras.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

14. Läkemedel och miljö

I delmomentet tar Farima upp läkemedels miljöpåverkan och berättar om rutinen för att hantera gamla eller överblivna mediciner.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. När du har examinerat delmomentet kan du skriva ut ett diplom.

Utbildare: Farima Jahanbani
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 44 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grundutbildning i läkemedelshantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grundutbildning i läkemedelshantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grundutbildning i läkemedelshantering 983 1 345 Lägg i varukorg

Kontakt