Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest

Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest

För omvårdnadspersonal | 53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest är en utbildning som vänder sig till omvårdnadspersonal inom exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd som är delegerade av sjuksköterska att administrera läkemedel. Utbildningen handlar om hur läkemedel ska hanteras då vårdgivaren tar hand om vårdtagarens medicinering. Det är mycket som ska bli rätt för att läkemedel ska ge den avsedda effekten. Omvårdnadspersonalen har ett stort ansvar och behöver repetera sin kunskap. Varje år ska förnyad delegering ske. Denna utbildning kvalitetssäkrar personalens kunskaper inför förnyad delegering och är ett stöd både för personalen och sjuksköterskan.

Efter utbildningen ska du genomföra ett kunskapstest. Syftet är att du och ansvarig sjuksköterska ska kartlägga dina kunskaper inom läkemedelshantering inför en eventuell delegering.

Innehåll

  • Att tänka på när du hanterar läkemedel
  • Olika läkemedelsformer och hur de intas
  • Symtom som kan bero på läkemedel
  • Vad som är viktigt att kontrollera när du ger läkemedel till en vårdtagare

Delmoment

0. Introduktion till kursen Läkemedelshantering inför förnyad delegering

Utbildare Marie Eliasson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

1. Samma läkemedel - men olikaProva!

I delmomentet berör Marie läkemedel med olika namn som kan innehålla samma aktiva ämne och förklarar riskerna med detta.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Att läsa på förpackningen

I delmomentet påtalar Marie vikten av att läsa på läkemedelsförpackningen för att tillgodose sig information om hur läkemedlet ska förvaras och hanteras.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. Olika läkemedelsformer del 1

I delmomentet tar Marie upp viktiga saker att tänka på när läkemedel ges på olika sätt, exempelvis genom huden, ändtarmen, näsan, öronen eller ögonen.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. Olika läkemedelsformer del 2

I delmomentet går Marie in på vad som är viktigt att fokusera på avseende läkemedel som intas genom munnen i form av kapslar och tabletter som ska krossas, delas eller tuggas.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Symtom - biverkningar

I delmomentet går Marie in på biverkningar som kan bero på läkemedel och betonar vikten av att rapportera nya symtom hos vårdtagaren till sjuksköterska.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

6. Att administrera läkemedel

I delmomentet förklarar Marie vad som är viktigt att tänka på när du ska ge läkemedel, som styrka, dos och tidpunkt. Hon delar även med sig av några exempel på fel och avvikelser.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

7. Läkemedel och miljö

I delmomentet tar Marie upp läkemedlens miljöpåverkan och berättar om rutinen för att hantera gamla eller överblivna mediciner.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summeras kursen och du kan du skriva ut ett diplom. Sedan är det dags att göra kunskapstestet som du hittar under det sista avsnittet som heter Kursmaterial.

När du genomfört kursen och kunskapstestet är du klar för genomgång med sjuksköterskan som utför delegeringen.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Läkemedelshantering inför förnyad delegering inklusive Apotekets kunskapstest 1015 1 245 Lägg i varukorg

Kontakt