Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

För sjuksköterskor | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen genomgår revidering. Välkommen tillbaka att genomföra utbildningen när den är uppdaterad.

Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer är en utbildning som vänder sig till sjuksköterskor inom kommunal vård och öppenvård som kommer i kontakt med antikoagulantiabehandlade patienter med förmaksflimmer och vill veta mer om framförallt NOAK-preparatens plats i den strokeförebyggande behandlingen. Utbildningen tar bland annat upp Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation "Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer" från 2017. Med ökad kunskap kring dessa preparat har du möjlighet att bidra till en bättre och säkrare läkemedelsbehandling hos dessa patienter.

Innehåll

  • Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation
  • Oral antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer
  • NOAK-preparat och warfarin samt skillnader mellan olika preparat
  • Viktigt att tänka på vid behandling

Delmoment

0. Introduktion till kursen Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer

Utbildare Anna Printzell presenterar kursens innehåll, upplägg, syfte och målgrupp. Hon tar även upp ett patientfall samt förklarar förkortningar. I extramaterialet finner du information från Läkemedelsverket.

Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

1. Läkemedelsverkets huvudbudskapProva!

I delmomentet tar Anna upp vilka patienter som ska behandlas och vilka läkemedel som rekommenderas.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

2. Förmaksflimmer

I delmomentet berör Anna hur vi hittar och behandlar förmaksflimmer.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

3. Riskvärdering med CHA2DS2-VASc

I delmomentet förklarar Anna hur riskvärdering med CHA2DS2-VASc går till.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

4. Behandlingseffekt

I delmomentet påtalar Anna vilken behandlingseffekt som kan ses i kontrollerade studier för NOAK och warfarin.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

5. Val av strokeförebyggande behandling del 1

I delmomenter tar Anna upp Läkemedelsverkets rekommendation för val av strokeförbyggande behandling. Hon ger även praktisk vägledning kring likheter och skillnader mellan preparaten.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

6. Val av strokeförebyggande behandling del 2

I delmomentet fortsätter Anna att gå igenom val av strokeförebyggande behandling.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

7. Patientinformation

I delmomentet går Anna igenom vad som bör ingå i patientinformationen och vilka råd som kan ges till patienten vid glömd dos.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

8. Att använda NOAK

I delmomentet tar Anna upp interaktioner, uppföljning och reversering av effekt vid blödning eller operation.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer 589 1 395 Lägg i varukorg

Kontakt