Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering

Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering

Läkemedelshantering

Beskrivning

Har du ansvar för delegering av läkemedelshantering?

Att säkerställa vårdpersonalens kunskaper i läkemedelshantering inför delegering är en viktig uppgift för sjuksköterskan. För att säkerställa och kvalitetssäkra kompetensen hos personalen erbjuder Apoteket ett webbaserat kunskapstest. Vi ser till att testfrågorna är aktuella och du får via e-post tillbaka de rättade frågorna.

Enkelt och smidigt - du sparar tid

Du får testerna som en länk med separata lösenord, ett lösenord till varje person du vill ska göra testet. Testet genomförs via dator eller telefon. Rättning sker automatiskt och du får tillbaka medarbetarens svar via e-post för individuell bedömning av kunskaperna. Resultatet från delegeringstestet kan du skriva ut och spara som dokumentation tillsammans med delegeringsbeslutet.

Alla test är olika

Frågorna är slumpmässigt utvalda från en frågedatabas. Varje individ får ett unikt test. Varje test går bara att använda en gång och alla test har samma svårighetsgrad.

Äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri

Vi har tester riktade till äldreomsorg samt LSS/socialpsykiatri. Du väljer om testet ska omfatta insulin eller inte, eller om du vill ha frågor endast om insulin.

Uppdaterat och kvalitetssäkrat

Frågorna i databasen uppdateras regelbundet, byts ut och kvalitetssäkras av oss. Frågorna har tagits fram i samarbete med Medicinskt ansvarig sjuksköterska och täcker in områden som delegering, administrering, ordination, förvaring, signering, hantering av olika läkemedelsformer, praktisk hantering, hygien, syrgas och insulin.

Testet är givetvis uppdaterat utifrån föreskriften HSLF-FS 2017:37 Ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården

Pris

Varje kunskapstest kostar 35 kronor exklusive moms. Vid större antal ges mängdrabatt. 

Vill du beställa? Eller har du frågor?

Välkommen att mejla oss på delegeringstest@apoteket.se

Utbildningsbolag

Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kunskapstest vid delegering av läkemedelshantering 590 1 40 Lägg i varukorg

Kontakt