Läkemedelshantering inom öppenvården

Läkemedelshantering inom öppenvården

För sjuksköterskor | 2 timmar och 22 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Läkemedelshantering är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter. Att kontinuerligt förbättra rutiner och arbetssätt avseende läkemedelshanteringen är viktigt för en god patientsäkerhet. Denna utbildning syftar till att stärka sjuksköterskor i detta arbete. I utbildningen poängteras nyheter i föreskriften om ordination och hantering av läkemedel, HSLF-FS 2017:37.

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor inom kommunal eller privat hälso- och sjukvård såsom hemsjukvård, äldreboenden och LSS. Läkare kan med fördel också gå utbildningen för att uppdatera sig om den nya föreskriften om ordination och hantering av läkemedel.

Innehåll

 • Nyheter i föreskriften HSLF-FS 2017:37
 • Patientsäkerhetsrisker vid läkemedelshantering
 • Rutiner och ansvarsfördelning inom hälso- och sjukvård
 • Delegering
 • Ordination
 • Iordningställande och märkning av läkemedel
 • Säkerhet vid hantering av läkemedel
 • Administrering och överlämnande av läkemedel
 • Hantering av narkotika
 • Förvaring av läkemedel
 • Avvikelser
 • Läkemedel och miljö

Delmoment

0. Introduktion till kursen Säker läkemedelshantering inom öppenvården

Utbildare Marie Eliasson presenterar kursens innehåll och upplägg. Via länken finner du utbildningens extramaterial: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2017-5-2.pdf

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

1. Nyheter i föreskriften

I delmomentet går Marie igenom nyheter i föreskriften om ordination och hantering av läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

2. PatientsäkerhetsriskerProva!

I delmomentet tar Marie upp patientsäkerhetsrisker.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

3. Rutiner och ansvarsfördelning

I delmomentet berör Marie rutiner och ansvarsfördelning.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

4. Delegering

I delmomentet förklarar Marie vad som gäller vid delegering.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

5. Ordination del 1

I delmomentet går Marie in på ordination av läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

6. Ordination del 2

I delmomentet fortsätter Marie med ordination av läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

7. Iordningställande och märkning

I delmomentet tar Marie upp iordningställande och märkning av läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

8. Säkerhet vid hantering av läkemedel

I delmomentet berör Marie säkerhet vid hantering av läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

9. Att administrera eller överlämna läkemedel del 1

I delmomentet förklarar Marie hur du ska administrera eller överlämna läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

10. Att administrera eller överlämna läkemedel del 2

I delmomentet fortsätter Marie att gå igenom administrering och överlämnande av läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

11. Narkotikaklassade läkemedel

I delmomentet tar Marie upp narkotikaklassade läkemedel.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

12. Förvaring av läkemedel

I delmomentet förklarar Marie hur läkemedel bör förvaras.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

13. Avvikelser

I delmomentet tar Marie upp avvikelser.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

14. Läkemedel och miljö

I delmomentet tar Marie upp läkemedlens effekter på miljön.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

15. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 22 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Läkemedelshantering inom öppenvården och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Läkemedelshantering inom öppenvården måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Läkemedelshantering inom öppenvården 729 1 795 Lägg i varukorg

Kontakt