Läkemedel och fallolyckor

Läkemedel och fallolyckor

För omvårdnadspersonal | 14 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Läkemedel och fallolyckor är en utbildning som vänder sig till omvårdnadspersonal inom exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd som är delegerade av sjuksköterska att administrera läkemedel. Utbildningen berör hur läkemedel kan öka risken för fallolyckor och vad du som vårdnadsgivare ska vara uppmärksam på för att förhindra fall som beror på medicinering.

Innehåll

  • Läkemedel - en vanlig orsak till fallolyckor
  • Läkemedel som bidrar till en ökad risk för fall
  • Symtom som är viktiga att vara uppmärksam på för att minska risken för fall

Delmoment

1. Introduktion till kursen Läkemedel och fallolyckor

Utbildare Marie Eliasson presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

2. Allmänt om fallolyckorProva!

I delmomentet förklarar Marie definitionen av fall och hur fallolyckor går att förebygga.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

3. Symtom att vara uppmärksam på

I delmomentet tar Marie upp symtom som omvårdnadspersonal behöver vara uppmärksamma på.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

4. Läkemedel som ökar risken för fall

I delmomentet går Marie igenom vilka sorters läkemedel som ökar risken för fall och förklarar varför.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

5. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Marie Eliasson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 14 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Läkemedel och fallolyckor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Läkemedel och fallolyckor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Läkemedel och fallolyckor 587 1 95 Lägg i varukorg

Kontakt