Utbildning inför insulindelegering

Utbildning inför insulindelegering

För omvårdnadspersonal | 45 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen vänder sig till omvårdnadspersonal inom exempelvis äldreomsorg och funktionsstöd som eventuellt ska få en insulindelegering från sjuksköterska.

Utbildningen ger kunskap om symptom vid diabetes, exempelvis vid högt och lågt blodsocker och hur dessa tillstånd ska hanteras. I utbildningen tas det upp hur blodsocker mäts samt hur insulin och andra injektionsläkemedel vid diabetes administreras och hur en läkemedelslista ska läsas. Det berörs även hur viktigt det är att uppmärksamma förändringar hos den enskilde och att rapportera detta till sjuksköterska.

Utbildningen kvalitetssäkrar kunskapen inför en insulindelegering och är ett stöd i denna process.

Innehåll

  • Diabetes - om sjukdomen och komplikationer
  • Symptom vid lågt och högt blodsocker
  • Läkemedel - insulin och andra injektioner
  • Blodsockermätning
  • Kontroller innan injektion
  • Administrering av insulin och andra injektioner
  • Förvaring och märkning
  • Patientfall

Delmoment

1. Introduktion till kursen Utbildning inför insulindelegering

Utbildare Anna Printzell presenterar kursens innehåll och upplägg.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

2. Vad är diabetes?

I delmomentet går Anna igenom vad typ 1 och typ 2 diabetes innebär och vilka komplikationer som kan uppstå.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

3. Patientfall och symptom vid lågt blodsocker

I delmomentet tar Anna upp ett patientfall och symptom som kan uppstå vid lågt blodsocker.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

4. Symptom vid högt blodsocker och ketoacidosProva!

I delmomentet går Anna igenom symptom som kan uppstå vid högt blodsocker.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

5. Läkemedel, insulin och andra injektioner

I delmomentet berör Anna läkemedel som används vid diabetes, till exempel olika insulintyper och andra injektioner.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

6. Kontroll av blodsocker

I delmomentet ger Anna en genomgång av hur blodsockret ska kontrolleras.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

7. Kontroller innan injektion

I delmomentet går Anna igenom kontroller som behöver genomföras innan injektion, både på läkemedelslistan och signeringslistan.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

8. Administrering av insulin och andra injektioner

I delmomentet går Anna igenom hur du iordningsställer en dos av till exempel insulin, hur säkerhetskanyler hanteras, olika injektionsställen och injektionsteknik.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

9. Patientfall

I delmomentet tar Anna upp ett patientfall som du får reflektera över.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

10. Förvaring av insulin och andra injektionspennor

I delmomentet går Anna igenom hur insulin och andra injektionspennor ska förvaras.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen. När du har examinerat delmomentet kan du skriva ut ett diplom.

Utbildare: Anna Printzell
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 45 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Utbildning inför insulindelegering och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Utbildning inför insulindelegering måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Utbildning inför insulindelegering 1071 1 195 Lägg i varukorg

Kontakt